Sr.No. Name Qualification Designation
1 SHRI M. N. SOMANI B.Com HEAD CLERK
2 SHR S. H. MAHALE B.A. SENIOR CLERK
3 SHRI V. D. SARKATE B.Lib. JUNIOR CLERK
4 SHRI V. S. GOTE H.S.C. LIB.ATT.
5 SHRI D. B. GAWAI S.S.C. PEON
6 SHRI R.R. PANDE M.Lib. PEON
7 SHRI J. S. AGRAWAL M.Com, B.ed, M.Lib PEON
8 SHRI S. L. GHODKE B. A. PEON


Committees
  • Anti-Ragging Committee
  • Womens Grievance Redressal Committee
  • Right to Information Committee
  • Students Council:
    1. Students Grievance Redressal Committee
    2. Cultural Committee


Copyright © 2022 rathilawcollege.in